Onze VZW Rasuwa is ontstaan vanuit de bezorgdheid voor de nieuwe wezen na de aardbeving op 25 april 2015. Ganse dorpen werden vernield en Goljung was daar één van. 

Wij willen een ondersteuning betekenen voor de kinderen: opvang in een warme thuis, educatie, en nabijheid van de eigen oorspronkelijke leefwereld. 

Tegelijkertijd willen we ook de omgeving ondersteunen; de school, het dorp, zodat er voldoende draagkracht is om voor elkaar te zorgen.

Met steun van onze partners