Het is helaas te laat voor actuele nieuwjaarswensen.

Maar toch nog op tijd om jullie te bedanken voor de blijvende steun aan ons Tsamkhanghome in Nepal. Want het is dankzij jullie dat we kunnen blijven investeren in ons duurzame project.

Ondanks de problemen door de pandemie, kunnen we toch tevreden terugblikken op wat er allemaal ten goed gebeurde.

 • We hebben eindelijk een leraar gevonden die bereid is om ten minste een jaar in ons huis in Goljung te verblijven .
 • Er verblijven momenteel 10 kinderen. Meer kunnen we momenteel financieel niet aan.
 • We hebben een stukje grond waarop ze zelf groenten verbouwen en wat kippen voor de eitjes
 • De kinderen kunnen eindelijk terug naar school
 • Dankzij de subsidie door stad Gent hebben we computers kunnen aankopen
 • Dankzij Provincie Oost- Vlaanderen hebben we een het Tsamkhanghome en een aantal buurhuizen van regenwateropvang kunnen voorzien
 • Dankzij LZG en door jullie meter/peterschap kunnen we een gedeelte van de lonen betalen.
 • Dankzij atelier Karolien Boucquaert, haar niet aflatende steun, het  zeefdrukken van de wenskaarten kunnen we schoolboeken aankopen.
 • Dankzij de samenwerking met Zwerfgoed kunnen we een serre aankopen
 • Dank aan Gros Beveren, gemeente Merelbeke, Rode Kruis Kalken, gemeente Kaprijke, Peeps, ONE en zoveel helpende handen………

Toch zijn we voortdurend op zoek naar nog meer ondersteuning. Financiële steun enerzijds maar ook logistiek en creatief en praktisch.

Want dit jaar willen we:

 • Nog meer focussen op het thuisgevoel, educatie en vrouwenrechten( via educatie).
 • Betrekken van de dorpsgemeenschap in Goljung bij ons project 
 • Met studenten van Odisee en vrijwilligers naar het Tsamkhanghome
 • Verbinding tussen Noord en Zuid met hulp van My Equator

Daarom; nog een heel warme oproep om meter/peter te worden door maandelijks een kleine bijdrage te storten. Bij een storting van 40 euro per jaar krijgen jullie via LZG een fiscaal attest.

Daarvoor geef je een bestendige opdracht bij de bank voor storting op rekeningnummer:

LZG: BE48 5230 8027 2427  met als mededeling: gift LZG voor VZW Rasuwa.

Er volgt een uitnodiging voor een infomoment

Dank aan al wie reeds peter/peter is. Willen jullie nakijken of de stortingen ook dit jaar doorlopen? Vergeet je dan niet op de bestendige opdracht te verlengen?