Spiegelingen      02022020          Aan alle kunstenaars, kunstliefhebbers met een hart voor de kinderen van Goljung,Nepal Kunst verbindt mensen. Ons kunstensalon wordt mogelijk gemaakt omdat heel wat kunstenaars die ons project genegen zijn een werk schenken om te verkopen Voor dit kunstensalon we ons inspireren door de datum: 02022020 Spiegelingen ... [...]